توضیحات مدیرکل مطبوعات خبرگزاری‌های داخلی درباره یک مکاتبه

خبرگزاری ایرنا : به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره‌؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهی‌های مطبوعاتی و لزوم قید مالیات بر ارزش افزوده روی فاکتورهای آگهی‌های مطبوعاتی، گفت: چهارشنبه گذشته نامه‌ای به ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان‌ها از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی … ادامه خواندن توضیحات مدیرکل مطبوعات خبرگزاری‌های داخلی درباره یک مکاتبه