امیرحسین آذر: سری دوم «در انتهای الوند» را با فرم و محتوای جدید تولید کردیم

امیرحسین آذر تهیه‌کننده برنامه «در انتهای الوند» درباره تغییرات سری جدید این برنامه توضیح داد.